Hoe communiceer je met een doelgroep die moeite heeft met communiceren?

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

Nederland heeft het laagste budget voor volwasseneneducatie van noordwest Europa. We hebben in Nederland een groep van 2,5 miljoen 16-plussers die moeite heeft met lezen en schrijven. Dat zijn alleen de mensen die daar voor uit willen komen. Helaas berust er op laaggeletterdheid nog steeds een taboe. Reden te meer om de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te waarborgen.

(Lees ook: Decentralisatie: Het verhaal achter de cijfers)

Effectiviteit is continu verbeteren

De overheid wil kwalitatief onderwijs voor laaggeletterden beschikbaar maken in heel Nederland. Ze hebben de doelstelling dat de uitrol van het onderwijs gepaard gaat met een continue verbetermethode. Deze komt tot stand door evaluatie en innovatie. Bij een goede evaluatie moet je de eindgebruiker betrekken. Dat is lastig, de eindgebruiker heeft vaak moeite met zijn of haar computer, of kan de vraagstelling niet volgen.


Dit betekent dat een diepgravend onderzoek naar de kwaliteit van aangeboden onderwijs bijna onmogelijk is. Zo worden verbeteringen en aanpassingen altijd gebaseerd op aannames of de geringe feedback die wordt vastgesteld.
De docenten en begeleiders hebben natuurlijk zelf een goede visie op verbeterpunten voor de aanpak van laaggeletterdheid, maar kunnen zich lastig verplaatsen in de situatie en daarbij behorende nuanceverschillen tussen een vluchteling die net zijn 3e les heeft gehad, en de 50-plusser uit de buurt die al een jaar de taalles volgt. Hier heb je echte real-time feedback voor nodig van de delenemers zelf.

Hoe bereik je de doelgroep?

Eerste horde in het bereiken van de doelgroep is het wegnemen van de schaamte. Wanneer mensen zich veilig genoeg voelen om uit te komen voor hun situatie zullen ze ook makkelijker input delen over het vervolgtraject.

De tweede horde is het aanbieden van een vragenlijst die voor iedereen begrijpelijk is. Dit is voornamelijk een kwestie van het gebruik van korte vragen en antwoordopties, simpele woorden en visuele vormgeving.

De derde horde is het kenbaar maken van je intenties. Is iedereen op de hoogte van het onderzoek. Weten de respondenten waarom ze meedoen en wat er met de uitkomsten gebeurd?

Ten vierde, het vinden van het juiste communicatiekanaal. Wanneer iemand moeite heeft met gebruik van nieuwe digitale middelen is het van belang dat degene bereikt kan worden via een kanaal waar hij of zij bekend mee is. Als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met e-mail, maar WhatsApp wel begrijpt, dan kan benadering via WhatsApp al veel obstakels wegnemen.

Ten slotte is er het belang van de veilige omgeving, om eerlijke respons te verzekeren. Anonimiteit is hierin een van de belangrijkste factoren. Zonder anonimiteit zal de respons klein blijven en verbazend positief zijn, dit maakt het lastiger om concrete verbeteringen uit te voeren. Het doel is echte feedback, niet een zo positief mogelijk beeld.

Hordelopers van tin springen over hordes heen

Ervaringwijzer: de tool die taalhuizen en gemeentes helpt

Een doelgroep die moeite heeft om zichzelf hoorbaar te maken – door schaamte, onbegrip van de taal of kommer met communicatiemiddelen – moet in het oog blijven. Als ondersteuners is het daarom van belang dat we met elkaar in contact blijven over de kwaliteit van de ondersteuning. In deze blog deelden we een paar tips over onderzoek binnen deze doelgroep. We zijn ook benieuwd naar jouw visie! Laat gerust van je horen.


U vindt ons in de GEMMA Softwarecatalogus, of u kunt contact opnemen via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267. Bekijk ook onze contactpagina.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen