Patiënttevredenheidsonderzoek

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Patiënttevreden­heidsonderzoek een verkennend gesprek

Voor zorgaanbieders die hun kostbare tijd besteden aan het verlenen van zorg en toch de wens hebben om een patiënttevredenheidsonderzoek te realiseren, kan Ervaringwijzer de volledige zorg omtrent het patiënttevredenheidsonderzoek uit handen nemen. Tijdens een eerste gesprek zullen alle wensen en beschikbare middelen met elkaar bespreken.

Plan gesprek

Cliëntervaringsonderzoek gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Een patiënttevredenheidsonderzoek uitbesteden, een project op zichzelf.

Wij beschouwen ieder patiënttevredenheidsonderzoek als een project dat de volledige aandacht verdient. Het scheppen van de juiste verwachting is belangrijk en daarom nemen we graag een paar punten met je door.

Het onderzoeksdoel

Vooraf vragen wij graag naar het doel van het onderzoek. Dit bepaalt in grote mate de andere punten. Tevens geeft dit inzicht voor beide partijen om elk moment in het proces terug te grijpen naar het uiteindelijke doel van het onderzoek.

De vragenlijst voor patiënten

Wij zijn benieuwd welke vragenlijst je wilt gebruiken voor jouw patiënten en wat de motivatie daarachter is. Ben je verplicht om de PREM te gebruiken? Geen enkel probleem!


In het geval je een eigen vragenlijst wilt opstellen is dat uiteraard ook mogelijk. In het dashboard van Ervaringwijzer is het mogelijk om elk soort vragenlijst te ontwerpen. Een vragenlijst kan bestaan uit: stellingen, open, gesloten en meerkeuzevragen.In onze database staan diverse vragenlijsten die getest en gevalideerd zijn. Deze worden actief gebruikt door huisartsen, zorgaanbieders, en praktijken. Wij willen echter een vragenlijst gebruiken die aansluit bij jouw doelgroep en wensen.

De doelgroep van de vragenlijst:

Wat is de doelgroep? Hoe is de doelgroep opgebouwd? Zijn het senioren patiënten? Nieuwe patiënten van de praktijk? Samen stellen wij een strategie op die bij jouw doelgroep past. Daarbij komen ook uitzonderingen binnen deze doelgroep aan bod. Zo stel jij de meest relevante vragen!

De manier van uitvraag

Er zijn diverse manieren hoe wij uw patiënt kunnen benaderen. Een vragenlijst kan worden gestuurd via:

 • Email
 • SMS
 • WhatsApp
 • Servicezuil
 • Papier
 • Deelbare link online.


We nemen graag alle opties door zodat je je goed bewust bent van alle voor- en nadelen. Zo sluit het onderzoek nog beter aan bij de belevingswereld van jouw patiënten. Daarnaast willen we graag alle beschikbare data ontvangen om vervolgens respondenten te kunnen benaderen.


Een duidelijke planning

Bij het uitbesteden van een patiëntervaringsonderzoek is de planning van het project onmisbaar. Hier hebben we drie vragen over: wanneer zetten we het patiënttevredenheidsonderzoek uit, ronden we het af en leveren we de resultaten op? Wij maken een planning en delen deze zodat beide partijen inzicht hebben in het proces.

Een overzichtelijke rapportage

Graag bespreken we de wensen omtrent de rapportage van het patiëntervaringsonderzoek. In het dashboard van Ervaringwijzer kun je altijd de resultaten bekijken. Een uitgebreide rapportage zal eenmalig worden opgesteld.

Samen kijken naar de toekomst

We evalueren het gehele traject om bij een positieve ervaring een vervolg te geven aan de samenwerking. Tevens zouden wij het leuk vinden om jullie ervaringen te delen binnen de learning community in de vorm van een review, artikel of quote.


Op basis van je antwoorden maken wij een plan van aanpak om het patiënttevredenheidsonderzoek te realiseren. Het is onze intentie om bij een goedkeuring hiervan het gehele proces uit handen te nemen zodat jij de tijd kunt besteden waar nodig.

Waarom een patiëntervaringsonderzoek uitbesteden?

 • Lage tijdsinvestering
 • Sturende informatie voor je praktijk of apotheek
 • Altijd inzicht in het project en resultaten
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Een brede mogelijkheid aan uitvraagmethoden.
 • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Duidelijke en heldere communicatie
 • Modern en up-to-date systeem
 • Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor het hele team
 • Real-time inzicht in de resultaten

Plan gesprek

Een wachtkamer van een huisartsenpraktijk met een servicezuil van Ervaringwijzer

Zelf een patiëntervaringsonderzoek uitvoeren

Voor alle zorgaanbieders die zelf een continu patiënttevredenheidsonderzoek willen uitvoeren, biedt Ervaringwijzer een platform waar je eenvoudig alle facetten van het onderzoek kunt inrichten.


Na een korte uitleg over onze vier onderdelen van het dashboard is het mogelijk om zelfstandig een vragenlijst te ontwerpen, te versturen en de resultaten ervan te monitoren. Uiteraard blijven we altijd beschikbaar indien je vragen hebt of problemen ervaart.

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Inzicht in zorgkwaliteit en ervaringen!

Het uitzetten van een continu patiënttevredenheidsonderzoek is meer dan een vragenlijst opstellen en uitvragen. Uit ervaring kunnen wij delen dat enthousiasme, ambitie en betrokkenheid belangrijk zijn om draagvlak te creëren binnen je praktijk. Wij dragen hier graag aan bij door een digitale omgeving te bieden die als prettig wordt ervaren door alle belanghebbende. Zo zullen patiënten vaker vragenlijsten invullen en medewerkers meer betrokken worden bij het onderzoek.Wanneer het onderzoek loopt is het goed om regelmatig te monitoren en evalueren. In de learning community kun je met gelijkgestemde sparren om betere vragen te ontwerpen, hogere respons te realiseren of verbeteringen door te voeren. Wij bieden daarnaast tips het onderzoek te verbeteren.


Het zelf maken van een patiëntervaringsonderzoek is nog nooit zo makkelijk geweest!

De voordelen van het zelf doen

 • Regie zelf in handen
 • Gebruiksvriendelijk
 • Conform AVG
 • Toegang tot de learning community
 • Real-time inzicht in resultaten
 • Gedeelde bibliotheek
 • 24/7 beschikbaar
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Continu zelf kunnen onderzoeken
 • Itereren en bijsturen gaande onderzoek

Professionals onder elkaar

Samenwerken is de sleutel tot succes! Teams van professionals kunnen met behulp van Ervaringwijzer een samenwerking realiseren. In deze samenwerking is het mogelijk om patiënten maar één keer een vragenlijst voor te leggen. Handig voor patiënten die meerdere zorgvormen ontvangen. Zo krijgen samenwerkende professionals inzicht in de kwaliteit van hun dienst en wordt de patiënt maar één belast. Een win-winsituatie.

Plan gesprek

In een wachtkamer bij de huisarts is een donkere vrouw met in haar hand een Iphone X. Op de Iphone wordt een vraag gesteld uit het patiënttevredenheidsonderzoek.

Hoe werkt een samenwerking?

Binnen het platform van Ervaringwijzer is het mogelijk om een hiërarchie aan te brengen wat het mogelijk maakt om samenwerkingen te realiseren. Van bovenaf wordt één vragenlijst gemaakt die vervolgens door iedere professional kan worden uitgevraagd. Een bijkomend voordeel is dat zorgaanbieders op generieke vlakken met elkaar kunnen worden vergeleken.


Servicezuilen


Weet je nog niet hoe je een dergelijke samenwerking wilt realiseren? Wij hebben veel ervaring bij het opzetten van samenwerkingen tussen professionals en adviseren je met plezier. Het is ook mogelijk dat wij de eerste contacten leggen om de samenwerking voor je te realiseren.

De voordelen van samenwerken

 • De patiënt staat centraal
 • Je werkt met professionals samen
 • Gedeelde kosten
 • Passief respons verzamelen
 • Gebruiksvriendelijk
 • Laagdrempelig
 • Conform AVG
 • Onderdeel van lerend netwerk
 • Real-time inzicht
 • Gedeelde bibliotheek
 • De mogelijkheid om professionals te vergelijken
 • Continu onderzoeken

Plan gesprek

Een wachtkamer van een huisartsenpraktijk met een servicezuil van Ervaringwijzer

Samen wijzer worden?

Contact opnemen